Virkelyst

Velkommen til Virkelyst.

Virkelyst er en selvejende institution, der har til formål at drive Virkelyst
som et værested / mødelokale for mange forskellige klubber og foreninger.

Midlerne hertil skaffes dels gennem lejen fra klubberne / foreningerne,
samt ved at udleje lokalerne som festlokaler mv.
Festlokalerne udlejes også til ikke medlemmer af Virkelyst.

Netop nu er der flere muligheder for at leje lokaler for klubber / foreninger,
se ledige tider HER

Nærmere oplysninger / forespørgelse vedr. udlejning
ved Bente Karlsen tlf. 2945 0324.