Hvem og Hvad er Virkelyst

Den Selvejende Institution Virkelyst er stiftet den 24. september 2001.

Virkelyst er en selvejende institution, der har til formål at drive Virkelyst
som et værested / mødelokale for mange forskellige klubber og foreninger.

Midlerne hertil skaffes dels gennem lejen fra klubberne / foreningerne,
samt ved at udleje lokalerne som festlokaler mv.
Festlokalerne udlejes også til ikke medlemmer af Virkelyst.

Virkelyst ledes af en brugergruppe bestående af 2 medlemmer fra hver klub / forening.
Den daglige ledelse forestås af Forretnings Udvalget, bestående af 4 valgt af brugerrådet.
Virkelyst Forretnings Udvalg:
Formand, Birgit Bernth, tlf. 2467 5322
Udlejning, Næstformand, Bente Karlsen, tlf. 2945 0324
Kasserer, Aase Knudsen, tlf. 2924 1377
Sekretær, Jens Bay-Nielsen, tlf. 2281 7165