Sct. Georgs Gildet

Om Sct. Georgs Gildet

I gildet mødes i socialt samvær, og for at udvide vores horisont, samt for at planlægge aktiviteter for at kunne hjælpe andre.

Vi mødes Den 2. og 4. Tirsdag aften.

Nærmere Info: Poul Erik Jochumsen, tlf. 6165 4875.